Wymagania dotyczące elementów pracy

Wyposażenie stanowiska pracy oraz rozmieszczenie jego elementów nie może zbytnio obciążać podczas wykonywanej pracy układu mięśniowo-szkieletowego oraz powodować zagrożenia życia pracownika. Jest to ergonomia w biurze i regulują ją odpowiednie przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Monitor powinien emitować stabilny obraz oraz być pokrywy warstwą antyodbiciową lub być wyposażony osobno w taki filtr. Powinien znajdować się w odległości od czterdziestu do siedemdziesięciu pięciu centymetrów od oczu osoby obsługującej komputer. Klawiatura natomiast nie powinna powodować zmęczenia mięśni rąk. Stół roboczy zwany biurkiem oraz fotel powinny mieć dostateczną stabilność oraz mieć możliwość regulacji ustawienia tych sprzętów.

Zapraszamy na stronę http://meblejutra.pl/.

(76 razy)